Kalender

Januari 2015

Kerstvakantie einde, Zo 4
Open huis Brielle 16-20 uur, Wo 21
Open huis Oud-Beijerland 19-21 uur, Vr 23
Open dag Spijkenisse 11-13.30 uur, Za 31

Februari 2015

Voorjaarsvakantie start, Za 21

Maart 2015

Voorjaarsvakantie einde, Zo 1

April 2015

2e Paasdag, Ma 6
Koningsdag, Ma 27
Meivakantie start, Di 28

Mei 2015

Meivakantie einde, Zo 10
Hemelvaartweekend start, Do 14
Hemelvaartweekend einde, Zo 17
2e Pinksterdag, Ma 25

Juli 2015

Zomervakantie start, Za 11

Augustus 2015

Zomervakantie einde, Zo 23

Open dag 2015

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze locatie in Spijkenisse, E. van Dintelstraat 11, 3201 KX op zaterdag 31 januari 2015 van 11.00 tot 13.30 uur.

Op de andere locaties houden we Open Huis en bent u eveneens van harte welkom.

Brielle: woensdag 21 januari 2015 van 16 tot 20 uur (Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX)

Oud-Beijerland: vrijdag 23 januari 2015 van 19 tot 21 uur (Koninginneweg 126, 3232 JD)

Meer informatie vindt u op de flyer -->

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
2 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, agenda, huiswerk ed. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook wordt er aandacht besteed aan
rekenen, taal, lezen en burgerschap.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.