Kalender

Maart 2015

Voorjaarsvakantie einde, Zo 1

April 2015

2e Paasdag, Ma 6
Koningsdag, Ma 27
Meivakantie start, Di 28

Mei 2015

Meivakantie einde, Zo 10
Hemelvaartweekend start, Do 14
Hemelvaartweekend einde, Zo 17
2e Pinksterdag, Ma 25

Juli 2015

Zomervakantie start personeel --> leerlingen vrij vanaf 8 juli, Za 11

Augustus 2015

Zomervakantie einde, Zo 23

Oktober 2015

Begin herfstvakantie, Za 17
Einde herfstvakantie, Zo 25

December 2015

Start kerstvakantie, Za 19

Januari 2016

Einde kerstvakantie, Zo 3

Februari 2016

Start voorjaarsvakantie, Za 20
Einde voorjaarsvakantie, Zo 28

Maart 2016

Start paasweekeinde, Vr 25
Einde Paasweekeinde, Ma 28

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
2 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, agenda, huiswerk ed. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook wordt er aandacht besteed aan
rekenen, taal, lezen en burgerschap.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.