Kalender

Maart 2018

Einde Voorjaarsvakantie, Zo 4

April 2018

2e Paasdag, Ma 2
Koningsdag, Vr 27
start meivakantie, Za 28

Mei 2018

einde meivakantie, Zo 13
2e Pinksterdag, Ma 21

Juli 2018

start Zomervakantie, Za 14

Augustus 2018

einde Zomervakantie, Zo 26

Oktober 2018

start herfstvakantie, Za 20
einde herfstvakantie, Zo 28

December 2018

start kerstvakantie, Za 22

Januari 2019

einde kerstvakantie, Zo 6

Februari 2019

start voorjaarsvakantie, Za 23

Maart 2019

einde voorjaarsvakantie, Zo 3

Kom eens langs in de PROshop!

 

Sinds 18 november heeft het Praktijk College een PRO-shop. Wij verkopen handmade producten en tweedehands kleding en zijn iedere vrijdag geopend van 14.00 tot 16.30 uur. Loop gerust eens binnen!
Ingang Heijwegenlaan 60. Graag tot ziens! Voor meer info -->

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2.

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook Burgerschap is een vast onderdeel
van het programma.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.