Kalender

Mei 2020

einde meivakantie, Zo 3
dag voor bevrijdingsdag vrij, Ma 4
bevrijdingsdag vrij, Di 5
School blijft gesloten tot 1 juni 2020, Wo 6
hemelvaart vrij, Do 21
dag na hemelvaart vrij, Vr 22

Juni 2020

2e pinksterdag vrij, Ma 1

Juli 2020

start zomervakantie, Za 18

SCHOOL GESLOTEN!!

BELANGRIJK AANVULLEND NIEUWS!

Vanwege het coronavirus is de sluiting van alle middelbare scholen verlengd     tot begin juni 2020.                                          Vanaf woensdag 3 juni worden er op het Praktijk College weer lessen gegeven volgens een persoonlijk rooster en in kleine groepjes. Leerlingen en ouders worden hierover middels mail en een persoonlijk telefoontje van mentoren geïnformeerd 

TELEFONISCH BEREIKBAAR                                Vanaf maandag 25 mei 2020 is de school op werkdagen telefonisch weer bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur.

Aanmelden bij account

Beste leerlingen,
Om in te loggen op je account moet je het volgende doen:
Klik op deze link: https://workspace.yellowarrow.nl/galilei
Om verder in te loggen vul je je leerlingnummer in gevolgd door @praktijk-college.nl 
Deze video helpt jullie om op onze school in te loggen   https://youtu.be//N_6z8Fv4Cds

WERKWEKEN EN FUNUITJES GEANNULEERD!

Vanwege de coronaproblemen zijn de volgende zaken gewijzigd:
DE WERKWEEK VOOR LEERJAAR 1 IS GEANNULEERD. 
Hieraan waren voor de ouders geen aparte kosten verbonden. 
DE WERKWEEK VOOR DE BOVENBOUW IS GEANNULEERD. 
Hiervoor konden leerlingen uit jaar 4 en 5 zich aanmelden en daar hebben zij reeds voor (aan)betaald. De betaling wordt teruggestort. 
ALLE FUNUITJES VOOR  LEERJAAR 2 EN 3 ZIJN GEANNULEERD. 
Ook hiervoor geldt uiteraard dat ouders het betaalde bedrag terug ontvangen.

Vanaf 1 april zullen deze bedragen worden teruggestort, maar aangezien het terugbetalen van de kosten veel werk met zich meebrengt, kan het mogelijk enkele weken duren voordat het aan iedereen is uitbetaald. Wij hopen het zo spoedig mogelijk in orde te brengen en vragen om uw begrip.

Ouders die nu nog verzoeken krijgen om te betalen voor een van bovenstaande zaken (dit gaat nl. automatisch via de bank) worden verzocht hieraan NIET te voldoen. 

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2.

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook Burgerschap is een vast onderdeel
van het programma.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.