Kalender

Januari 2020

einde kerstvakantie, Zo 5
Open huis Brielle 15 - 20 uur, Wo 22
Open dag Spijkenisse 17 - 20 uur, Wo 29
Open huis Oud-Beijerland 19-21.30 uur, Vr 31

Februari 2020

start voorjaarsvakantie, Za 22

Maart 2020

einde voorjaarsvakantie, Zo 1

April 2020

2e Paasdag - vrij, Ma 13
start meivakantie, Za 18

Mei 2020

einde meivakantie, Zo 3
dag voor bevrijdingsdag vrij, Ma 4
bevrijdingsdag vrij, Di 5
hemelvaart vrij, Do 21
dag na hemelvaart vrij, Vr 22

Juni 2020

2e pinksterdag vrij, Ma 1

Juli 2020

start zomervakantie, Za 18

Bezoek onze Open dag of Open huis!

Binnenkort heeft u weer de kans om een kijkje te komen nemen op het Praktijk College. U bent van harte welkom op onderstaande dagen / locaties en tijden:

Open huis Brielle
Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX Brielle
woensdag 22 jan.2020 van 15 - 20 uur

Open dag Spijkenisse
E.van Dintelstraat 11, 3201 KX Spijkenisse
woensdag 29 jan.2020 van 17 - 20 uur

Open huis Oud-Beijerland
Koninginneweg 126,
3262 JD Oud-Beijerland
vrijdag 31 jan.2020 van 19 - 21.30 uur 

Voor meer informatie bekijk de flyer -->

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2.

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook Burgerschap is een vast onderdeel
van het programma.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.