Kalender

Januari 2019

einde kerstvakantie, Zo 6
Studiedag personeel - lln. vrij, Do 10
Brielle Open Huis 15.00-20.00 uur, Wo 23
Oud Beijerland Open huis vanaf 19.00 uur, Vr 25
Spijkenisse Open dag 11.00-13.30 uur, Za 26

Februari 2019

start voorjaarsvakantie, Za 23

Maart 2019

einde voorjaarsvakantie, Zo 3

April 2019

2e Paasdag - vrij, Ma 22
start meivakantie, Di 23

Mei 2019

meivakantie einde, Zo 5
Hemelvaart vrij, Do 30
Vrijdag na Hemelvaart vrij, Vr 31

Juni 2019

2e Pinksterdag vrij, Ma 10

Juli 2019

Zomervakantie start , Vr 19

September 2019

Zomervakantie einde, Zo 1

Oktober 2019

start herfstvakantie, alle Za 19
einde herfstvakantie, Zo 27

December 2019

start kerstvakantie, Za 21

Januari 2020

einde kerstvakantie, Zo 5

Open huis en Open dag

Binnenkort zijn er weer mogelijkheden om de verschillende vestigingen te bezoeken. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de volgende data / tijden:

Open Huis Brielle
Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX
woensdag 23-01-2019 van 15.00 - 20.00 uur

Open Huis Oud-Beijerland
Koninginneweg 126, 3262 JD
vrijdag 25-01-2019 vanaf 19.00 uur

Open Dag Spijkenisse
E. van Dintelstraat 11, 3201 KX
zaterdag 26-01-2019 van 11.00 - 13.30 uur
 

Voor meer info zie -->

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2.

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook Burgerschap is een vast onderdeel
van het programma.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.