Kalender

Oktober 2021

Gespreksavond 1e leerjaar, Di 5
Herfstvakantie maandag 18 Oktober t/m vrijdag 22 oktober, Ma 18
IOP besprekingen (leerlingen vrij), Ma 25
IOP besprekingen (leerlingen vrij), Di 26
IOP besprekingen met ouders/verzorgers en leerlingen 27 Oktober t/m 5 November, Wo 27

November 2021

Minor 1 Entree lj4 8,9 en 10 november , Ma 8
ISK toetsweek 29 November t/m 3 December, Ma 29

December 2021

Rapport 1 mee, Ma 13
Winterbrunch & Winterdisco, Do 23
Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022, Vr 24

Januari 2022

Nieuwjaarsreceptie bovenbouw, Ma 10
Schooldag Brielle (leerjaar 1), Brielle Ma 10
Schooldag Spijkenisse (leerjaar 1), Spijkenisse Di 11
DSD1 gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen 11 januari t/m 21 januari, Di 11
studiedag (leerlingen vrij!), Ma 17
Opendag Spijkenisse, Spijkenisse Wo 26
Opendag Brielle, Brielle Wo 26
Minor4 Entree lj 5 31 Januari t/m 3 Februari, Ma 31

Februari 2022

Start periode 3, Ma 7
HACCP examen 4e jaars, Di 22
Voorjaarsvakantie maandag 28 Februari t/m vrijdag 4 Maart, Ma 28

Corona regels per 27 september 2021

 Geachte ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 27 september 2021 is het dragen van een mondkapje binnen de school niet meer verplicht.
Wil uw zoon/dochter er wel eentje dragen, dan kan dat natuurlijk.

Conform het RIVM moeten wij als volgt handelen wanneer uw zoon/dochter verkouden is:

Is uw zoon/dochter verkouden, dan mag hij/zij, nadat er een negatieve uitslag van een officiële GGD test overlegd is, gewoon naar school komen. Het papier met de uitslag kan u aan uw kind meegeven of aan zijn/haar mentor mailen

Is uw zoon/dochter verkouden en u wil hem/haar niet laten testen, dan zal hij/zij thuis moeten blijven tot alle verkoudheidsverschijnselen verdwenen zijn. Daarna is uw kind weer welkom op school

Mocht blijken na een GGD test, dat uw zoon/dochter positief getest is, ontvangt u van de GGD ook de regels waaraan u zich moet houden.


U hopend zo voldoende te hebben geïnformeerd.
 

Aanmelden bij account

Beste leerlingen,
Om in te loggen op je account moet je het volgende doen:
Klik op deze link: https://workspace.yellowarrow.nl/galilei
Om verder in te loggen vul je je leerlingnummer in gevolgd door @praktijk-college.nl 
Deze video helpt jullie om op onze school in te loggen   https://youtu.be//N_6z8Fv4Cds

VIRTUAL TOUR

Helaas kunnen wij u dit jaar niet persoonlijk verwelkomen op onze Open Dagen, maar via onderstaande button kunt u toch een kijkje nemen op onze scholen. Wij hebben een virtuele rondleiding gemaakt en wij nodigen u van harte uit om die te bekijken. --> NAAR VIRTUAL TOUR

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2.

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook Burgerschap is een vast onderdeel
van het programma.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.