Links


Stichting Onderwijsgroep Galileď

Hossenbosdijk 14-16, 3232 PX Brielle
Postadres:
Postbus 5, 3230 AA Brielle

Het Praktijk College maakt onderdeel
uit van onderwijsgroep Galileï.
Kijk voor meer informatie over
onderwijsgroep Galileï op
onderstaande link
www.onderwijsgroepgalilei.nl

T 0181 65 09 55
I www.onderwijsgroepgalilei.nl
E info@onderwijsgroepgalilei.nl
F 0181 611303


Onderwijs inspectie

Hoofdkantoor:
Inspectie van het onderwijs,
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

Vragen over onderwijs:
loket onderwijsinspectie
0800-8051, Postbus 51

Vertrouwensinspecteur
0900 111311 (lokaal tarief) 

Kijk voor meer informatie over de onderwijs inspectie op onderstaande link
www.onderwijsinspectie.nl

T 088 6696000
I www.onderwijsinspectie.nl
E via contactformulier op website
F 088 6696050


Vensters VO

Vensters VO, p/a Stichting Schoolinfo
Postbus 1347, 3500 BH Utrecht

Kijk op de onderstaande link, voor
meer informatie over 
Vensters voor verantwoording
www.scholenopdekaart.nl

T 030 232 48 90
I www.scholenopdekaart.nl
E venstersvo@schoolinfo.nl
F 030-2324890


Sectorraad Praktijkonderwijs

Alg.postadres
Postbus 85246
3508AE Utrecht
www.praktijkonderwijs.nl

T 06-57686058
I www.praktijkonderwijs.nl
E bureau@praktijkonderwijs.nl


Open Dag

I https://tijdslot.com/praktijk-college-spijkenisse

Links

Stichting Onderwijsgroep Galileï

Het Praktijk College maakt deel uit van onderwijsgroep Galileï. De stichting behartigt de belangen
van het voortgezet onderwijs op Voorne-Putten. Naast het Praktijk College behoren de Ring van Putten,
My College, het Helinium en het Maerlant College tot de onderwijsgroep Gaileï.
www.onderwijsgroepgalilei.nl

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Deze Europese wet vervangt vanaf 25 mei 2018 de nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens. Het doel: burgers beter beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens.
Voor meer info over deze wet en de Functionaris Gegevensbescherming  e.d. vindt u hier -->

 

Onderwijs Inspectie

De Onderwijs Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van de wet- en regelgeving. Zeker eens in de twee jaar brengen inspecteurs een bezoek aan de school en rapporteren over hun bevindingen. Het laatste rapport van Praktijk College Brielle en Spijkenisse is terug te vinden
op de site van de onderwijs inspectie.
www.onderwijsinspectie.nl

 

Venster voor Verantwoording

Een initiatief van de VO-raad, waarop alle scholen hun resultaten, afspraken e.d. presenteren.
Voor het Praktijk College kunt u hier o.a. de jaarlijkse uitstroom zien.
www.scholenopdekaart.nl

Via onderstaande links kunt u doorschakelen naar de jaar- en informatiegidsen en het Zorgplan van het Praktijk College Brielle en Praktijk College Spijkenisse/Oud-Beijerland, onderdeel van de Stichting Onderwijsgroep Galilei. Ook treft u hier de regels en afspraken leerlingen aan.
Allerlei informatie over het programma en de afspraken in schooljaar 2020-2021 vindt u hier.:

LEES VERDER >> jaargids 2021-2022 Brielle
LEES VERDER >> jaargids 2021-2022 Spijkenisse 
LEES VERDER >> informatiegids 2021-2022 
LEES VERDER >> regels en afspraken leerlingen

 

Sectorraad Praktijkonderwijs

Het Praktijk College is aangesloten bij de Sectorraad Praktijkonderwijs, dat de belangen van het praktijkonderwijs bij overheidsinstanties behartigt en initiatieven onderneemt ter verbetering van de inhoud en kwaliteit van het praktijkonderwijs.
www.praktijkonderwijs.nl

 

Vacatures

Eventuele vacatures en verdere informatie daarover worden altijd geplaatst op www.Meesterbaan.nl