Hoe verloopt de aanmelding?

Hoe verloopt de aanmelding?

Okt/nov

>

onderzoek door (speciaal) basisschool

Nov/dec

>

advies van de (speciaal) basisschool

Dec/jan

>

speciaal) basisschool vraagt beschikking Praktijkonderwijs aan 

Dec/jan

  >

ouders en leerling oriënteren zich op de nieuwe school

Apr.

  >

ouders melden hun zoon/ dochter aan

Aanmelden

Om je aan te melden aan het Praktijk College kun je het aanmeldformulier op deze pagina downloaden. Deze kun je samen met je ouders invullen en vóór 1 maart terugsturen naar de administratie van het Praktijk College.

Download hier het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen én de verklaringen, waarmee u goedkeuring geeft dat de school gegevens verstrekt/opvraagt.

Vergeet niet een kopie van de identiteitskaart of het paspoort mee te sturen.

Nieuwe Leerlingen

Aanmelding

Wanneer een jongere in aanmerking komt voor praktijkonderwijs, kunnen zijn ouders hem middels het aanmeldformulier, vóór 1 maart, schriftelijk aanmelden bij de administratie van het Praktijk College.
  

De aanmeldprocedure
_________________________________________________________________________
• 
U krijgt van ons het aanmeldformulier.
• U vult het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in.
• U kunt het formulier per post of mail naar ons opsturen:
    Post graag ter attentie van ‘Administratie’ o.v.v. ‘Aanmelding’.
    E. van Dintelstraat 11, 3201KX Spijkenisse
    Mailen kan naar info@praktijk-college.nl o.v.v. ‘Aanmelding’
    Uiteraard kunt u het formulier ook bij onze receptie op school inleveren.
• Na ontvangst van het formulier krijgen wij (via de huidige school) inzicht in het dossier van uw
    kind.
• U wordt door de Schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) uitgenodigd voor een intakegesprek.
• Ons zorgteam bekijkt of de aanmelding volledig is, aan de criteria voor praktijkonderwijs
    voldoet en of het Praktijk College de best passende plek is voor uw kind.
• Wanneer er aan alle criteria voldaan is en het Praktijk College de best passend plek lijkt voor
    uw kind, wordt een zgn. ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) aangevraagd bij het
    samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR (SWV). Deze verklaringen worden specifiek
    voor het praktijkonderwijs afgegeven. U wordt telefonisch uitgenodigd om dit formulier op
    school te komen tekenen.
• Wanneer het getekende formulier ontvangen is, zal de aanvraag voor de TLV definitief worden
    gemaakt. Zodra de TLV door het SWV is toegekend, krijgt u bericht.
• Na het toekennen van de TLV Pro wordt uw kind geplaatst op het Praktijk College.