AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Een onderdeel van de AVG-wet is dat foto's en namen van leerlingen niet zonder toestemming gepubliceerd mogen worden. Om de privacy van iedereen op school te waarborgen moeten we een verandering doorvoeren op onze site. Dit zal komende maanden gebeuren.

Wat gaat er precies veranderen? We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening gegevens bescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:

- Wij zijn volledig helder over welke gegevens we van u en uw kind gebruiken
- Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
- U heeft het recht om in te zien hoe we de gegevens gebruiken.
- U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van de persoonlijke gegevens van uw kind, na de
  wettelijke termijn waarbinnen wij de gegevens moeten bewaren).
- De persoonlijke gegevens zijn bij Praktijk College onderdeel van de Galileï onderwijsgroep goed
  beschermd.

Wilt u nog meer lezen over deze wet ga dan naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de AVG heeft Onderwijsgroep Galilei de heer A.J. Dubois als Functionaris Gegevensbescherming (FG). De heer Dubois houdt toezicht op een juiste uitvoering van deze verordening door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken; hierover informatie te geven en te rapporteren. Hij houdt ook contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens. De heer A.J. Dubois is bereikbaar via Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) Leiden, Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden, via d.dubois@privaty.nl en via 071-5166677.

AVG en Wis Collect

De stichting Onderwijsgroep Galilei heeft als overkoepelend orgaan van de 5 openbare scholen op Voorne-Putten met verschillende partijen verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze verwerkingsovereenkomsten zijn conform de AVG wet, het Privacy Convenant Onderwijs en de VDOD. Binnen deze overeenkomsten zijn alle relevante zaken geregeld zoals de opslag, verwerking, geheimhoudingsplichten en vernietiging van gegevens.
De stichting bevestigt hierbij dat wij conform bovenstaande een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Wis Services B.V., de leverancier van Wis Collect. Dit voor de afhandeling en betaling van facturen door ouders.