Aanmelden

Nieuwe Leerlingen

Aanmelding

Wanneer een jongere in aanmerking komt voor praktijkonderwijs, kunnen zijn ouders hem middels het aanmeldformulier, vóór 1 Juni,  schriftelijk aanmelden bij de administratie van het Praktijk College.
U kunt zich ook digitaal aanmelden via onderstaande link. u dient wel éénmalig een account aan te maken.
Aanmelden

  

De aanmeldprocedure


• U krijgt van ons het aanmeldformulier, u download dit of meldt zich digitaal aan.
• U vult het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in.
• U kunt het formulier per post of mail naar ons opsturen:
    Post graag ter attentie van ‘Administratie’ o.v.v. ‘Aanmelding’.
    E. van Dintelstraat 11, 3201KX Spijkenisse
    Mailen kan naar info@praktijk-college.nl o.v.v. ‘Aanmelding’
    Uiteraard kunt u het formulier ook bij onze receptie op school inleveren.
• Na ontvangst van het formulier krijgen wij (via de huidige school) inzicht in het dossier van uw
    kind.
• U wordt door de Schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) uitgenodigd voor een intakegesprek.
• Ons zorgteam bekijkt of de aanmelding volledig is, aan de criteria voor praktijkonderwijs
    voldoet en of het Praktijk College de best passende plek is voor uw kind.
• Wanneer er aan alle criteria voldaan is en het Praktijk College de best passend plek lijkt voor
    uw kind, wordt een zgn. ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) aangevraagd bij het
    samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR (SWV). Deze verklaringen worden specifiek
    voor het praktijkonderwijs afgegeven. U wordt telefonisch uitgenodigd om dit formulier op
    school te komen tekenen.
• Wanneer het getekende formulier ontvangen is, zal de aanvraag voor de TLV definitief worden
    gemaakt. Zodra de TLV door het SWV is toegekend, krijgt u bericht.
• Na het toekennen van de TLV Pro wordt uw kind geplaatst op het Praktijk College.