Onze school

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:

 • aansluiten bij de interesse van de leerling;

 • optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;

 • persoonlijke begeleiding

 

 

Wat doet het Praktijk College?

 

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en uitbreiden van kennis alle aandacht. In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te kunnen werken op een bij hem passend niveau. Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2. Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor speciaal ontwikkelde programma's gebruikt. Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste 3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen, taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau. Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt. De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart. In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten.
Ook Burgerschap is een vast onderdeel van het programma. Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.
*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem', maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.