Zorgstructuur

Zorgteam

Als de ontwikkeling van een leerling vast dreigt te lopen en/of er sprake is van gedragsproblematiek wordt hij aangemeld bij het Zorgteam. Ouders wordt toestemming hiervoor gevraagd. Het Zorgteam vergadert maandelijks en stelt zo nodig voor de leerling een Zorgplan op.

Dit wordt aan de ouders voorgelegd. Als zij akkoord gaan, wordt het uitgevoerd. Ook het resultaat wordt met de ouders besproken. De zorgcoördinator coördineert alle zaken m.b.t. zorg die een leerling nodig heeft. 
Onze zorgcoördinator is Mevr. Tineke van der Valk, zij is te bereiken via ons telefoonnummer of t.vandervalk@praktijk-college.nl