Zorgstructuur

School-maatschappelijk werk

Het is mogelijk om een afspraak te maken met schoolmaatschappelijk werk. Leerlingen kunnen via hun mentor een afspraak maken. Ouders/verzorgers en oud-leerlingen kunnen telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen over opvoeding, financiën, gezin, gedrag, hulpverlening en school gerelateerde zorgen, anders dan leerproblemen. Corina van der Wekken is telefonisch te bereiken onder nummer 0181-613187 of per mail via c.vanderwekken@praktijk-college.nl
Vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van de school

 - mevr. E. Correljé    
   tel. 0181 613187       
   E-mail: e.correlje@praktijk-college.nl                                                     
- dhr. O. Baatenburgdejong     
   tel. 0181 613187     
   E-mail: o.baatenburgdejong@praktijk-college.nl

De externe vertrouwenspersoon van het bestuur

- mevr. A. van Dalen  tel. 06-24854744     
  E-mail: annetvandalen@enver.nl