Zorgstructuur

Individueel ontwikkelingsplan (IOP)


Voor het begin van de schoolperiode op het Praktijk College wordt een Startdocument geschreven. Hiervoor wordt de informatie uit de toelatingsprocedure gebruikt. 
Alle vorderingen van een leerling op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied en het verloop van de stage worden schriftelijk bijgehouden.

Twee keer per jaar wordt op basis daarvan een nieuw plan opgesteld. Tussendoor wordt het IOP regelmatig besproken en zo nodig aangepast. Voor het begin van de schoolperiode op het Praktijk College wordt een Startdocument geschreven. Hiervoor wordt de informatie uit de toelatingsprocedure gebruikt. Er wordt ook een inschatting gemaakt van het uitstroomprofiel.

We onderscheiden 3 mogelijkheden:
A) uitstroom naar arbeidscentrum
B) uitstroom naar regulier werk
C) uitstroom naar vervolgopleiding MBO2, eventueel in combinatie met werk

Alle vorderingen van een leerling op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied en het verloop van de stage worden schriftelijk bijgehouden. Twee keer per jaar wordt op basis daarvan een nieuw plan opgesteld. Tussentijds wordt het IOP geëvalueerd en zo nodig aangepast. Bij de start van de plaatsingsstage wordt het IOP vervangen door het Loopbaanplan (LBP).

Intern Zorgteam

Het intern Zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij het samen met de leerling werken aan het Individuele Ontwikkelingsplan of Loopbaanplan.