SchoolWiki

Onderwijs inspectie

Hoofdkantoor:
Inspectie van het onderwijs,
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

Vragen over onderwijs:
loket onderwijsinspectie
0800-8051, Postbus 51

Vertrouwensinspecteur
0900 111311 (lokaal tarief) 

Kijk voor meer informatie over de onderwijs inspectie op onderstaande link
www.onderwijsinspectie.nl

T 088 6696000
I www.onderwijsinspectie.nl
E via contactformulier op website
F 088 6696050