SchoolWiki

Veiligheid in- en om de school

Veiligheid in de school

Om de veiligheid in de school te kunnen waarborgen hebben wij per klas een stevig mentoraat, wordt er toezicht gehouden in de pauzes en hebben wij goed geschoolde bedrijfshulpverleners. Bovendien is er een ondersteuningsteam aanwezig in de school en worden de eigendommen bewaakt via cameratoezicht.

Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school gemeente Spijkenisse en Brielle. Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen van de gemeente Spijkenisse of Brielle. Middels ondertekening van het convenant onderschrijven partijen dat zij een herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid op de scholen voeren. Ondertekening van het convenant verplicht partijen de inspanning en de intentie om het convenant naar vermogen uit te voeren. Het convenant is ondertekend door de gemeente, politie en scholen.