SchoolWiki

Organisatie

Het onderwijs op het Praktijk College is in drie fasen verdeeld:
• onderbouw:     leerjaar 1 en 2
• middenbouw:  leerjaar 3
• bovenbouw:    leerjaar 4 en 5

Onderbouw

Wanneer een jongere tot de school wordt toegelaten is hij meestal 12 of 13 jaar oud.
De leerling krijgt in het eerste en tweede leerjaar alle praktische vakken aangeboden.

Dit zijn:
• consumptief (koken, brood- en banketbakken)
• techniek (hout, schilderen, metaal, klussen in huis)
• groen  (tuinaanleg en -onderhoud)
• facilitair (dienstverlening)

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de algemeen vormende vakken en programma’s
voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
Ook worden culturele en kunstzinnige vorming, gymnastiek, verkeer en computerles gegeven.
 

Middenbouw

Voor het derde jaar maakt de leerling een keuze uit een blok van twee praktijkvakken. Hij kan kiezen uit de praktijkblokken consumptief/facilitair of groen/techniek.
'Consumptief' bestaat uit de onderdelen koken en HACCP en 'facilitair' uit dienstverlening, winkel en schoonmaak in de groothuishouding en VCA (veiligheidscertificaat).
'Groen' bestaat uit de onderdelen onderhoud en aanleg van tuinen en VCA en 'techniek' uit hout, schilderen, metaal, mobiliteit en VCA.
Veel aandacht wordt in het derde jaar besteed aan de voorbereiding op stage. Dit gebeurt door het verbeteren van de arbeidsattituden, een programma over stage en werk en bedrijfsbezoeken.
In de tweede helft van het schooljaar kan de leerling zijn stage-geschiktheidsbewijs behalen. Als hij dat heeft, start het stage-traject. Om te bepalen of deelname aan Entreeopleidingen mogelijk is, worden reken- en taaltoetsen afgenomen in het 3e leerjaar.

 

Bovenbouw

In het 4e, 5e en soms 6e leerjaar kan de leerling vakgerichte diploma’s en/of certificaten behalen.
De lessen en stages zijn gericht op het vergroten van de praktische vaardigheden en vakkennis.
Het einddoel is een arbeidscontract.
Een geselecteerde groep leerlingen wordt met de Entreeopleidingen voorbereid op vervolgonderwijs MBO2.